Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Ducha

Zbudován r. 1888 starokatolickou církví. R. 2007 prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí a v následujícím roce byl znovu vysvěcen. Kostel v současnosti slouží Církvi československé husitské v Novém Boru.

Štursova 286, Nový Bor

Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy s klášterem dominikánů

Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy s klášterem dominikánů

Roku 1699 byla v Jablonném zahájena stavba nového klášterního kostela sv. Vavřince podle projektu vídeňského architekta J. Lucase von Hildebrant a trvala až do roku 1722. Tato velkorysá stavba je charakteristickou dominantou Jablonného a její zelená honosná kupole je viditelná v širokém okolí.

Klášterní 33, Jablonné v Podještědí

Evangelický kostel

Evangelický kostel

Kostel v novogotickém slohu zbudovaný v letech 1901-1902 místními německými evangelíky. Vysvěcen r. 1902. Po smrti evangelického faráře Josefa Hornycha začal objekt chátrat, r. 1986 byl opravený kostel slavnostně znovuvysvěcen. Jednoduchá jednolodní stavba s kůrem a sakristií, nezvykle orientovaná od severu k jihu.

Jablonné v Podještědí

Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple postavená r. 1788 v pozdně barokním slohu, s věžičkou a mansardovou střechou.

Svor

Kaple svatého Františka z Assisi (Záhořínská kaple)

Kaple svatého Františka z Assisi (Záhořínská kaple)

Zděná výklenková barokní kaple z r. 1740. Obnovena občany nedalekého Sloupu v červenci r. 2011.

Cvikov

Kaple sv. Josefa

Kaple sv. Josefa

Zbudovaná r. 1802. Obdélná stavba má střední rozšířenou část a užší pětiboký presbytář.

Nový Bor-Bukovany

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Výstavba pozdně barokního kostela začala r. 1786, o 6 let později byl vysvěcen. Kostel má okrouhlou loď a polokruhový presbytář. Interiér zahrnuje honosný hlavní a dva boční oltáře.

Nový Bor

Kostel Narození Panny Marie

Kostel Narození Panny Marie

Barokní sakrální stavba zbudovaná v letech 1699-1702 v raně barokním slohu. R. 2008 opravován.

Dubnice

Kostel Narození sv. Jana Křtitele

Kostel Narození sv. Jana Křtitele

Kostel postavený v 18 st. italským stavitelem Petrem Pavlem Columbani v barokním stylu. Vnitřní zařízení kostela pochází z velké části z konce 18. stol. a z období kolem roku 1800. Součástí vybavení kostela jsou skleněné lustry z roku 1856, které pro kostel věnovala firma Elias Palme.

Kamenický Šenov

Kostel Navštívení Panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie

Zbudován v 17. stol. R. 1703 byla přistavěna čtyřhranná, ve vrchní části osmihranná kostelní věž. Kostel byl r. 1714 stavebně upraven. V 19. stol. byly na kostele umístěny věžní hodiny. V polovině 20. stol. začal objekt chátrat, opravován. Hlavní oltář je portálový, sloupový se sochami sv. Janů a andílků, boční oltáře rokokové. Barokní kazatelna z období kolem r. 1740.

Chrastava-Horní Vítkov

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice

Zbudován r. 1829 ve stylu pozdního baroka. Obdélná stavba se segmentově uzavřeným presbytářem a hladkým průčelím, které je vršeno štítem s dřevěnou zvonicí. Zařízení empírové z 1. poloviny 19. stol., poškozené.

Jablonné v Podještědí-Petrovice

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice

Interiér kostela pochází z 18. st., dva oltářní obrazy jsou dílem jiřetínského rodáka Josefa Birnbauma. Kazatelnu se zpovědnicí vyrobil R. 1829 stolař Jakob Worm z Horního Podluží.

Jiřetín pod Jedlovou

Kostel Panny Marie Sněžné

Kostel Panny Marie Sněžné

Současná pozdně empírová podoba je výsledkem přestavby r. 1833. Jednolodní obdélná stavba uzavřená trojbokým presbytářem, s hranolovou věží předstupující před západní průčelí. Od r. 2001 využíván jako ateliér a výstavní síň.

Chrastava-Andělská Hora

Kostel Proměnění Páně

Kostel Proměnění Páně

Kostel postavený v novorománském slohu. Součástí interiéru je alabastrová socha Krista na oltáři a reliéf Tří králů, které jsou dílem zdejšího umělce Vincence Pilze.

Tyršova, Varnsdorf

Kostel sv. Barbory

Kostel sv. Barbory

Vznikl přestavbou původní kaple v letech 1745-48. Barokní sakrální stavba s půlkruhově uzavřeným presbytářem a se západní hranolovou věží. Na klenbě se nachází fresky oslavující sv. Barboru, patronku kostela. Hlavní oltář a kazatelny jsou vybaveny plastikami. Boční oltáře jsou zasvěceny Panně Marii Karlovarské a sv. Janu Nepomuckému.

Rynoltice

Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje

Původně gotická sakrální stavba, znovu postavená v 2. polovině 15. století, později renesančně a barokně přestavěná. V 90. letech 20. století prošel kostel rekonstrukcí. Věž byla osazena zvonem z roku 1575, který byl původně zavěšený v kostele Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově.

Kostelní, Hrádek nad Nisou

Kostel sv. Františka z Assisi

Kostel sv. Františka z Assisi

Zbudován v letech 1869–72 v novorománském slohu. Jednolodní, postavený na půdorysu kříže s pětibokým presbytářem, na který navazuje sakristie, s vysokou věží vybíhající z průčelí. Hlavní oltář nese obraz patrona kostela. Zařízení je novogotické.

Varnsdorf-Studánka

Kostel sv. Jakuba Staršího

Kostel sv. Jakuba Staršího

Nahradil původní gotický kostel ze 14. st., ze kterého se dochovaly zbytky středověkých nástěnných maleb. Stavba byla v r. 1695 barokně přestavěna. V interiéru vzácný dřevěný kazetový strop. Na hřbitově, který kostel obklopuje se nachází kostnice s oltářem z lidských lebek a kostí z 18. st.

Letařovice

Kostel sv. Jakuba Staršího

Kostel sv. Jakuba Staršího

První historická zmínka pochází z r. 1352. Původní kostel byl v r. 1444 vypálen a zbořen. V první pol. 16. st. došlo k přestavbě, druhá proběhla v letech 1604 - 1605. Po přestavbách získal kostel dnešní goticko - renesanční ráz.

Česká Kamenice

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele

Zbudován v letech 1724-26 v barokním slohu. R. 1904 opraven. Obdélná stavba s půlkruhovým presbytářem a západní hranolovou věží. Plochý strop kostela zdobí malované obrazy z legendy o sv. Janu Křtiteli. Na valené klenbě presbytáře je zobrazeno Narození sv. Jana Křtitele od Hinkemichela st. z r. 1722. Vybavení rokokové z období výstavby kostela.

Zdislava

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní kostel z doby kolem r. 1729. Při rekonstrukci v r. 1997 byla objevena vzácná malba iluzivního oltáře a fresky Oslavení sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava. Stavba má osmiboký půdorys. Na bočním oltáři je obraz s tématem Zavraždění svatého Václava z r. 1736.

Velký Valtinov

Kostel sv. Josefa

Kostel sv. Josefa

Secesní kostel z počátku 20. stol., postavil jej významný varnsdorfský stavitel Anton Möller. R. 1989 byla provedena generální rekonstrukce objektu.

Rybniště

Kostel sv. Karla Boromejského

Kostel sv. Karla Boromejského

Pseudogotický kostel postavený v letech 1904–1912. Stavba byla projektována podle městského stavitele Antonína Möllera. Kostel bývá nazýván také "kostelem bez věže", protože z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyla nikdy dostavěna.

Varnsdorf

Kostel sv. Kateřiny

Kostel sv. Kateřiny

Zbudován na místě původního dřevěného kostelíka. V letech 1717-19 výrazně přestavěn stavitelem Petrem Pavlem Columbanim z Roudnice. Kostelní věž byla přistavěna v r. 1815. V interiéru se nachází řada cenných obrazů a dalších sochařských děl od Julia Melznera (socha Máří Magdaleny), Eduarda Veselého (Kristus na kříži), Františka Wernera (socha Matky boží).

Sloup v Čechách

Kostel sv. Kryštofa - dřevěný kostel

Kostel sv. Kryštofa - dřevěný kostel

Roubenný kostel se zvonicí a hřbitovem postavený M. Schnoebelem. Později přistavěna zděná sakristie. V 20. st. proběhla rekonstrukce celého areálu.

Kryštofovo Údolí

Kostel sv. Linharta

Kostel sv. Linharta

Barokní sakrální stavba vybudovaná v letech 1748–59. Jednolodní obdélný kostel s obdélným kněžištěm a hranolovou věží. Vybavení je převážně rokokové. Hlavní oltář je rámový s obrazem sv. Linharta od J. Maschka z r. 1894.

Hlavice

Kostel sv. Máří Magdaleny

Kostel sv. Máří Magdaleny

Zbudovaný v letech 1776-77 v barokním slohu. Obnoven v letech 1992–1998. Jednolodní obdélná stavba s obdélným polokruhově ukončeným presbytářem, po stranách jsou připojeny obdélná kaple a sakristie. Oratoře se nachází v patře. V hlavním průčelí se tyčí hranolová věž. Původní zařízení bylo zničeno.

Česká Kamenice-Kerhartice

Kostel sv. Maří Magdalény

Kostel sv. Maří Magdalény

Na místě staršího kostela stavbu započala vévodkyně Františka Toskánská. Barokní dvouvěžový kostel od Octava Broggia, později pseudobarokně přestavěn. V kapli barokní náhrobníky.

Mařenice

Kostel sv. Maxmiliána

Kostel sv. Maxmiliána

Původně gotický kostel ze 14. stol. V 17. stol. zbarokizován, r. 1684 přistavěna kostelní věž. Jednolodní obdélná stavba s polygonálním presbytářem a západní věží. V interiéru pseudogotický hlavní oltář, dřevěná polychromovaná plastika zobrazující Krista a skupinu apoštolů na Olivetské hoře z počátku 19. stol.

Křižany 235

Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše

Zbudován r. 1643. V letech 1725-30 barokně přestavěn stavitelem T. Brettschneiderem. R. 1899 vyhořel. Obdélná stavba s polokruhově zakončeným presbytářem a západní hranolovou věží. Zařízení pseudogotické z doby po r. 1900.

Světlá pod Ještědem

Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše

Zbudován v letech 1679-91. V letech 1749-54 stavebně upravován, r. 1785 rozšířen o nový presbytář. Obdélná orientovaná jednolodní stavba se západní hranolovou, v horní části osmibokou věží z r. 1783. Objekt sloužil jako sklad knih liberecké knihovny. V současnosti je ve vlastnictví obce, která jej využívá k pořádání kulturních akcí.

Bílý Kostel nad Nisou

Kostel sv. Pankráce

Kostel sv. Pankráce

Pochází z 19. stol. Obdélná stavba se čtvercovým presbytářem a západní hranolovou věží. Vybavení je pseudobarokové z období po r. 1868.

Rynoltice-Jítrava

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla

Chrám je nejstarším varnsdorfským kostelem, je postavený na místě původního kostela ze 13. st. Interiér kostela je rokokový a klasicistní. V r. 1904 byly nainstalovány nové varhany.

Varnsdorf

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla

Zbudován v letech 1699–1702 v barokním slohu. R. 1714 byla postavena nevelká věžička pro zvony. V r. 1859 ji nahradila nová, 30 metrů vysoká věž. Zařízení pochází většinou z 19. stol., je novobarokní. V kostele jsou čtyři oltáře, hlavní pseudobarokní je z r. 1898.

Cvikov-Lindava

Kostel sv. Šimona a Judy

Kostel sv. Šimona a Judy

Zbudován v 70. letech 17. stol. na místě dřevěného kostela zmiňovaného r. 1352. Obdélná jednolodní stavba s polokruhovým presbytářem a západní hranolovou věží. Hlavní oltář z 1. poloviny 18. stol. Ostatní vybavení je rokokové z 2. poloviny 18. stol.

Křižany

Kostel sv. Vavřince

Kostel sv. Vavřince

Zbudován v letech 1780-82 stavitelem Janem Václavem Koschem z Děčína. Pozdně barokní obdélná neorientovaná stavba s obdélným presbytářem se segmentovým zakončením, se čtvercovou sakristií v ose kostela, s hranolovou věží. Zařízení pochází z konce 18. stol. Hlavní oltář je rokokový, nese obraz Umučení sv. Vavřince.

Kamenický Šenov-Prácheň

Kostel sv. Vavřince

Kostel sv. Vavřince

Pseudogotická sakrální stavba vybudovaná v letech 1866-1868 na místě bývalého kostela pravděpodobně již ze 14. století. Ve věži se zachoval zvon Zuzana zdobený reliéfy, který váží 1,1 tuny a byl odlit roku 1601.

Školní, Chrastava

Kostel sv. Víta

Kostel sv. Víta

Zbudován v letech 1565-68 v pozdně gotickém a renesančním slohu. R. 1619 přistavěna kostelní věž, v r. 1870 byla regotizována. Trojlodní stavba s polygonálním presbytářem a čtvercovou sakristií, se západní hranolovou věží. Vybavení je pseudogotické a pochází z období kolem r. 1904.

Osečná

Křížová hora s kaplí sv. Kříže - poutní místo

Křížová hora s kaplí sv. Kříže - poutní místo

Kapli a jedenáct zastavení křížové cesty nechal vystavět zdejší farář Gottfried Liessner. Areál byl vysvěcen 17.9.1764, doplňuje ho výjev z Getsemanské zahrady - sochy tří spících apoštolů a modlícího se Ježíše, socha Ecce homo - sedící Ježíš s trnovou korunou a socha Panny Marie.

Jiřetín pod Jedlovou

Kaplička

Kaplička

Hlavice

Kaplička

Kaplička

Bílá-Bohdánkov

Bauerova kaple (Lipnická kaple)

Kapli postavil v r. 1733 bývalý rychtář ve Studeném Kryštof Austen. Oltář kaple je vytesaný do nevelké pískovcové skalky. V r. 1894 byla renovována Janem Liebischem z Vídně. Po r. 1945 upadlo místo v zapomnění a stavba chátrala, r. 2002 byla kaple na náklady Lesů ČR zrenovována.

Kunratice

Evangelický kostel (Červený kostel)

Neogotická sakrální stavba vybudovaná v letech 1904-1905 z glazurovaných cihel. Postaven podle projektu arch. Waldemara Kandlera. Po r. 1945 zkonfiskován a dán k dispozici Církvi československé husitské. V současné době je objekt ve zdevastovaném stavu.

Varnsdorf

Helzelova kaple

Původní kaplička byla zbudovaná r. 1813 majitelem okolních pozemků Johannem Wenzelem Helzelem. Ve 2. polovině 20. stol. zcela zničena a kolem r. 2000 obnovena.

Chotovice

Kaple

Zrenovovaná kaple z r. 1681, r. 1750 přestavěna. V letech 2008-2009 začaly práce na opravě téměř zničeného objektu a v červnu r. 2010 byla kaple opět vysvěcena.

Mařenice

Kaple Božího hrobu

Kaple je vytesaná v úpatí nejmohutnější pískovcové skalní věže. Na jejím vrcholu je osazen dřevěný kříž.

Prysk-Vesnička

Kaple Nejsvětější Trojice

Původní kaple byla zbudována r. 1846. R. 1866 zde Eduard Windlich vytvořil skalní výklenek s plechovým obrazem uložení Krista do hrobu. V současné době objekt zbořené kaple připomíná malá kamenná mohyla s dřevěným křížem.

Kamenický Šenov

Kaple sv. Antoníčka

Z původní skalní kaple se dochoval vytesaný základ oltáře s místem pro sochu a značně poničená reliéfní výzdoba.

Mařenice

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Osmiboká barokní kaple s obdélným presbytářem a bočními čtvercovými prostorami oratoře. Její výstavba započala položením základního kamene r. 1738, r. 1740 byla kaple vysvěcena. Sakristie má nad průčelím trojúhelníkový štít s erbem Kinských. V interiéru se nacházel reliéf sv. Jiří od Julia Melzera. V r. 1795 ji Kinští přeměnili na rodovou pohřební kapli. Po 2. světové válce bylo vnitřní zařízení kaple...

Sloup v Čechách

Kaple sv. Wolfganga

Kapli v gotickém slohu vystavěli v letech 1279-90 cisterciáčtí mniši původně jako součást sousedního špitálu. R. 1425 vypálena a zničena husity. R. 1565 opravena a přestavěna do renesanční podoby. Stavba jednoduchého čtvercového půdorysu s plochým stropem a kamenným portálem. Stěny byly zdobeny renesančními psaníčkovými sgrafity, která byla překryta omítkou při přestavbě v 18. stol.

Jablonné v Podještědí

Kaplička

Kaplička se skládá ze dvou částí - vlastního objektu kapličky a vysoké zvoničky. Obě části mají samostatný vchod.

Jablonné v Podještědí-Petrovice

Kaplička

Kaple "Božího hrobu" z 18. stol. R. 1742 byla postavena cesta ze Cvikova ke kapli na Kalvárii. Cesta brzy dostává ráz křížové cesty. R. 1845 došlo k přestavbě objektu do dnešní podoby.

Cvikov

Kaplička

Torzo kapličky ukryté mezi zástavbou a zahradami.

Nový Bor

Kostel Čtrnácti svatých pomocníků

Pozdně barokní kostel dostavěný r. 1784. Jednolodní, v půdorysu obdélníkový s trojboce uzavřeným presbytářem s obdélnou sakristií v jeho závěru. V interiéru hlavní oltář z poslední třetiny 18. stol., dva boční oltáře Krista a Panny Marie, rokoková kazatelna z poslední třetiny 18. stol., socha sv. Jana Nepomuckého, socha Immaculaty a kamenná křtitelnice z r. 1787.

Krompach

Kostel Nejsvětější Trojice

Postaven r. 1829 v barokním slohu. Obdélná stavba se segmentově uzavřeným presbytářem a hladkým průčelím, které je vršeno štítem do něhož je vsazena dřevěná zvonice. Vybavení je empírové z 1. poloviny 19. stol., poškozené. Na oltáři se nachází socha sv. Josefa v expresívním slohu z 1. poloviny 18. stol.

Jablonné v Podještědí-Petrovice

Kostel Nejsvětější Trojice

Vznikl v letech 1716–18. Postaven nákladem sklářské rodiny Kittelových. R. 1735 ustanoven farním kostelem. Dominantou kostela je výrazná věžní báň. R. 1939 vyhořel, byl však rychle opraven.

Polevsko

Kostel Pokoje

Někdejší luterský kostel v Hrádku nad Nisou vznikl ve slohu saské novorenesance na přelomu 19. a 20. století. Od roku 1950 kostel využívá Církev československá husitská.

Husova, Hrádek nad Nisou

Kostel Povýšení sv. Kříže

Klasicistní kostel postavený v letech 1832-33 na místě původního kostela, který byl zničen husity. Trojlodní stavba. Kostelní zvony byly zabaveny během 1. světové války.

Kunratice u Cvikova

Kostel sv. Alžběty Uherské

Zbudován v letech 1553-58 na základech původního gotického kostelíka ze 14. stol. Trojlodní stavba vysvěcená r. 1559. Později přistavěna věž, v letech 1726–28 barokně přestavěn a zvětšen. Do současné podoby byl upraven v r. 1867. V interiéru oltář svatého Jana Nepomuckého a pozdně barokní oltář z 19. stol., rokokové varhany z 18. stol.

Cvikov

Kostel sv. Antonína

Pseudogotický kostel z r. 1896. Obdélná, neorientovaná stavba zakončená pětibokým presbytářem, po stranách přiléhají přístavby sakristie a předsíně, v jihozápadním průčelí je předsazená hranolová věž. Zařízení kostela je novogotické.

Heřmanice v Podještědí

Kostel sv. Antonína Paduánského

Kostel pochází z 18. stol. Jednolodní stavba s obdélným polokruhově ukončeným presbytářem, čtvercovou sakristií a hranolovou věží. Při vnější zdi kostela jsou náhrobníky rodiny Kittlů. V interiéru hlavní oltář s obrazem sv. Antonína Paduánského, dva boční oltáře, křtitelnice z konce 18. stol.

Kytlice

Kostel sv. Petra a Pavla

Zbudován v letech 1718–21 architektem a stavitelem Petrem Pavlem Columbanim. Barokní jednolodní sakrální stavba. Nad hlavním vstupním portálem je zasazen kamenný erb patronů kostela, knížecího rodu Kinských.

Prysk

Skalní kaplička Nejsvětější Trojice

Pozůstatky skalní výklenkové kaple, původní plechový obraz je ztracen.

Česká Kamenice

Weidlichova kaple

Zbudoval ji r. 1697 Jiří Ferdinand Weidlich z Rynartic.

Chřibská

Zdislavina kaple - zazděná kaple Nejsvětější Trojice

Pod kaplí se nachází krypta, kde jsou pohřbeni někteří majitelé zámku Lemberk a podle pověsti údajně i ostatky Přibyslavy, sestry sv. Václava.

Jablonné v Podještědí-Markvartice

Evangelický kostel

Česká Kamenice

Hrobka rodiny Preidl

Česká Kamenice

Kaple sv. Barbory

Česká Kamenice

Kaple sv. Kryštofa

Kryštofovo Údolí

Kaplička

Polevsko

Kaplička

Nový Bor

Kaplička

Mařenice

Kaplička

Krompach

Kaplička

Janův Důl

Kaplička

Cvikov

Kaplička

Jiřetín pod Jedlovou

Kaplička

Janovice v Podještědí

Kaplička

Chotovice

Kaplička

Hrádek nad Nisou

Kaplička

Světlá pod Ještědem

Kaplička

Všelibice

Kaplička

Česká Kamenice

Kaplička

Nový Bor

Kaplička

Osečná

Kaplička

Bílá

Kaplička

Hrádek nad Nisou

Kaplička

Osečná

Kaplička

Svor

Kaplička

Jablonné v Podještědí

Kaplička

Nový Bor

Kaplička

Bílá

Kaplička

Chotyně

Kaplička

Kytlice

Kaplička

Osečná

Kaplička

Chotyně

Kaplička

Křižany

Kaplička

Polevsko

Kaplička

Cvikov

Kaplička

Kryštofovo Údolí

Kaplička

Bílá

Kaplička

Bílý Kostel nad Nisou

Kaplička

Hrádek nad Nisou

Kaplička

Nový Bor

Kaplička

Bílá

Kaplička

Radvanec

Kaplička

Nový Bor

Kaplička

Nový Bor

Kaplička

Rynoltice

Kaplička

Svor

Kaplička

Chrastava

Kaplička

Kytlice

Kaplička

Rynoltice

Kaplička

Český Dub

Kaplička

Polevsko

Kaplička

Bílá

Kaplička

Český Dub

Kaplička

Nový Bor

Kaplička

Cetenov

Kaplička

Osečná

Kaplička

Jablonné v Podještědí

Kaplička

Polevsko

Kaplička

Bílý Kostel nad Nisou

Kaplička

Všelibice

Kaplička

Chřibská

Kaplička

Osečná

Kaplička

Okrouhlá

Kaplička

Chřibská

Kaplička

Český Dub

Kaplička

Česká Kamenice

Kaplička

Kamenický Šenov

Kaplička

Cvikov

Kaplička

Nový Bor

Kaplička

Nový Bor

Kaplička

Křižany

Kaplička

Mařenice

Kaplička

Mařenice

Kaplička

Cetenov

Kaplička

Janovice v Podještědí

Kaplička

Krompach

Kaplička

Okrouhlá

Kaplička

Proseč pod Ještědem

Kaplička

Chotyně

Kaplička

Jablonné v Podještědí

Kaplička

Osečná

Kostel sv. Jiří

Chřibská

Skalní kaple

Kunratice u Cvikova

Skalní kaple

Cvikov


Akce

Létohrátky na Grabštejně aneb Clam-gallasovská (za)hradní slavnost

Grabštejn - hrad (Hrádek nad Nisou)

so 6.7.2019 9:00 - 17:00
ne 7.7.2019 9:00 - 17:00

Noční prohlídky aneb Ze života diplomata Jana Václava z Gallasu

Grabštejn - hrad (Hrádek nad Nisou)

so 27.7.2019 20:00 - 22:00

Monument/um/ Lenka Dusilová & Vj Aeldryn, projekt na podporu památek

Kostel Navštívení Panny Marie (Chrastava)

so 27.7.2019 20:30 - 22:00

Hradozámecký den 2019: Hradozámecká noc na Grabštejně

Grabštejn - hrad (Hrádek nad Nisou)

so 31.8.2019 13:00 - 18:00

Dny evropského dědictví na Grabštejně

Grabštejn - hrad (Hrádek nad Nisou)

so 14.9.2019 10:00 - 15:00


Tip na výlet

Jánské kameny

Jánské kameny

Skupina čedičových skal v Lužických horách u obce Krompachy, které přiléhající ke státní hranici s Německem...